Den Lille Aftenskole

Den Lille Aftenskole er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Nærmere bestemt musik- og musikrelateret undervisning samt andre aktiviteter såsom foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

Aftenskolen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund, som er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik.