Lidt om tilmelding

Tilmelding skal ske via hjemmesiden

Hvis der kommer for få tilmeldinger, og vi derfor ikke kan oprette det hold, du har tilmeldt dig, refunderer vi naturligvis det fulde beløb eller flytter dig til et andet hold, hvis du har lyst til det. Men HUSK at melde dig til i god tid, så vi ved, at du er interesseret – det højner sandsynligheden for at holdet bliver oprettet.

Tilmelding til et kursus er bindende for hele kursusforløbet!

Hvad koster det?

Kursusprisen står anført ved hvert kursus.

Man er først endelig tilmeldt, når vi har modtaget deltagerbetalingen.

Bemærk: Der undervises på små hold á 2 deltagere.

Start på undervisningen

Startdato er anført ved hvert kursus. Mød op første gang eller send afbud. Det kan være dig, der mangler, for at kurset starter.

Materialer

Hvis det hold, du melder dig til, kræver at du køber materialer, er det for egen regning.

Materialerne betales særskilt. Dette vil stå anført ved det enkelte hold.